Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

W dniu 30.06.2020 r. obradował zarząd Stowarzyszenia w pełnym składzie wraz z księgową i przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Podsumowaliśmy realizację planu w pierwszym półroczu tego roku. Oprócz obligatoryjnych sprawozdawczych czynności zarządu, od Dnia Kobiet nie udało się przeprowadzić zaplanowanych przedsięwzięć dla wszystkich członków Stowarzyszenia – przyczyną pandemia.
   
Z wielkim żalem wspomnieliśmy odejście na wieczną wartę:
- Wojciecha Lenczewskiego
- Wojciecha Walenciaka
- Stanisława Kujawę
- Alicję Szerszeń.
 
Liczymy na dzień dzisiejszy 62 członków i planujemy w II półroczu:
- lipiec – bez przedsięwzięć;
- sierpień – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Ożarowicach w dniu Święta Wojska Polskiego;
- wrzesień - przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej i łuku (w terminie uzgodnionym z MOSiR) – jeżeli będzie zgoda na przeprowadzenie zawodów;
- październik - złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Radzionkowie w dniu Święta WRT; wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 16-18.10.2020 r.;
- listopad – udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie;
- grudzień – doroczne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

Następnie przedstawiłem zebranym treść wykładu przygotowanego na sympozjum naukowe z okazji 70-lecia WRT. Temat to: „Integracja środowiska radiotechników po zmianach restrukturyzacyjnych ugrupowania WRT oraz jego rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego”.

Miłym zaskoczeniem dla mnie było złożenie przez zebranych życzeń z okazji mego kwietniowego Jubileuszu.Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia życzymy miłych wakacji, apelując  jednocześnie o odpowiedzialność. Korzystajmy nadal z maseczek i płynów do dezynfekcji, a tam gdzie to wymagane zachowujmy tzw. „dystans społeczny”. Życząc wszystkim dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie

                                                                                             w imieniu zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek