Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 25.02.2020 r. Walne Zebranie Członków przyjęło propozycję planu naszej działalności w 2020 r.,  który wyglądają następująco:

Styczeń
- 04.01.2020 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób  w CK Karolinka (Z. Białas + 1);
- 04.01.2020 – udział w koncercie „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety); org. B. Ćwioro;
- 08.01.2020 – doroczne spotkanie z burmistrzem  w CK Karolinka (Z. Białas i W. Bonczek);
- 10.01.2020 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 23.01.2020 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; (koordynator W.Bonczek);
- 28.01.2020 – udział w Koncercie Karnawałowym Orkiestry Wojskowej w Bytomiu – Benefis Pawła Szczota – B. Ćwioro i W. Bonczek;

Luty
- 07.02.2020 – udział w pożegnaniu gen. broni Michała Sikory (G. Tobor i W. Bonczek);
- 17.02.2020 – obrady zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 25.02.2020 - Walne Zebranie Członków – o 17.30 – II termin to 18.00;

Marzec
- 08.03.2020 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Okno na parlament” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia); org. B. Ćwioro;
- 23.03.2020 - obrady zarządu: wysłanie dokumentów finansowych (CIT 8 i sprawozdanie finansowe) za 2019 r. do US;

Kwiecień
- 25.04.2020 – wycieczka 1- dniowa -  Rejs statkiem po Kanale Gliwickim; W przypadku ograniczeń epidemiologicznych będzie przesunięta na inny termin;    

Maj
- 03.05.2020 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 4 ;

Czerwiec
- 18.06.2020 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; org. W Bonczek + zespół; Dotacja z UM 1500 zł;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2020 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów- „Dąb Pamięci”  w Ożarowicach;
                        
Wrzesień
- 07.09.2020 – Gwarki – Tarnowskie Góry. Korowód miejski; 17 RDPZ + sam. z 330 krt;

Październik
- 15.10.2020 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie;
- 16 - 18.10.2020 – wycieczka 3-dniowa do Kotliny Jeleniogórskiej z udziałem w centralnych obchodach 70 rocznicy utworzenia Wojsk Radiotechnicznych; - org. …..; Dotacja z UM 1800 zł;

Listopad
- 11.11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 2.

Grudzień
-  17.12.2020 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                                          W imieniu Zarządu
                                                                                           Wojciech Bonczek

P.S. Wszystkie informacje są na stronie. W Aktualnościach planowane zamierzenia, a w Galerii zdjęcia po zrealizowanych – łatwo sprawdzić co będzie a co faktycznie się odbyło.