Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 04.03.2019 r. Walne Zebranie Członków przyjęło propozycję planu naszej działalności w 2019 r., który wyglądają następująco:

Styczeń
- 06.01.2019 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób w CK Karolinka;
- 16.01.2019 – doroczne spotkanie z burmistrzem w CK Karolinka;
- 21.01.2019 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

Luty
- 13.02.2019 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
- 14.02.2019 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 04.03.2019, 17.30 – Walne Zebranie Członków w sali restauracji RELAKS
- 08.03.2019 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Kolacja dla głupca” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia);

Kwiecień
- 13.04.2019 – wycieczka 1- dniowa na Kiermasz Wielkanocny (Rynek w Krakowie);

Maj
- 03.05.2019 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 2; Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” – decyzja UM R-w;
- 10-12.05.2019 – wycieczka 3-dniowa na Roztocze (Baranów Sandomierski, Leżajsk, Sanok, Arłamów, Jarosław – baza w „Zielonej Przystani” Manasterz);
- 31.05.2019 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 45 rocznica powstania, Wrocław, zaproszeni przez organizatorów;

Czerwiec
- 06.06.2019 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra.
Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
- 07.06.2019 – udział w korowodzie miejskim (Dni Radzionkowa);
- 15.06.2019 – wycieczka 1-dniowa do Świdnicy i Arboretum w Wojsławicach;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2019 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów - „Dąb Pamięci” w Ożarowicach;
                        
Wrzesień
- 08.09.2019 – Gwarki – Tarnowskie Góry. Korowód miejski;
- 06-08 lub 27-29.09.2019 – wycieczka 3 dniowa do: (Lublin, Majdanek, Kozłówka, Puławy, Nałęczów - baza);

Październik
- 15.10.2019 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie;
- 26.10.2019 – wycieczka 1-dniowa na Jurę Krakowsko-Częstochowską;

Listopad
- 11.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 1.
- 23.11.2019 – wycieczka 1-dniowa (Kopalnia Zabytkowa w T. Górach);

Grudzień
- 16.12.2019 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.


                                                                                                               W imieniu Zarządu
                                                                                                               Wojciech Bonczek