Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Informuję uprzejmie, iż obradujący w dniu 21.01.2019 r. Zarząd przyjął propozycję planu naszej działalności w 2019 r. wg wstępnych założeń, które wyglądają następująco:

Styczeń
- 06.01.2019 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób (Bonczek+1) w CK Karolinka;
- 16.01.2019 – doroczne spotkanie z burmistrzem (Bonczek, Białas) w CK Karolinka;
- 21.01.2019 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

Luty
- 13.02.2019 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; koordynator W.Bonczek; Plan zajęć podczas ferii w R-wie opublikowany;
- 14.02.2019 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 04.03.2019 godz.17.30 – Walne Zebranie Członków w sali restauracji RELAKS (osobny komunikat ukaże się wkrótce);
- 08.03.2019 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Kolacja dla głupca” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia) – org. B. Ćwioro a termin zapisów upływa 02.02.2019!;

Kwiecień
- 13.04.2019 – wycieczka 1- dniowa (np. Świdnica i Arboretum w Wojsławicach). Termin i miejsce do ustalenia, organizator również. Sugeruję posiłkować się propozycjami Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich: www.info.piekary.pl

Maj
- 03.05.2019 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Kasjaniuk – kwiaty, delegacja. Część artystyczna Szkoła Nr 2 (dyr. Grzegorz Kłaczek). Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” (org.R.Walc) – decyzja UM Radzionków;                      
- 10-12.05.2019 – wycieczka 3-dniowa (org. i miejsce do ustalenia); (np. Baranów Sandomierski, Leżajsk, Sanok, Arłamów, Jarosław – baza w „Zielonej Przystani” Manasterz)
- 31.05.2019 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 45 rocznica powstania, Wrocław, zaproszeni przez organizatorów;

Czerwiec
- 06.06.2019 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Obsługa: Bonczek, Białas, Cichowski, Lachowicz, Milewski, Łabno, Szymański, Bruckner – grochówka; Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; Wręczenie nagród 08.06.2019;
- 07.06.2019 – udział w korowodzie miejskim (Dni Radzionkowa);
- 15.06.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Nikiszowiec, Guido);

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2019 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów w Ożarowicach (Kasjaniuk); /Zastanowić się czy robić piknik? Jeżeli tak to jakich warunkach – ustalić z prezesem Z. Czaplą w Ożarowicach/;

Wrzesień
- 08.09.2019 – Gwarki. Korowód miejski;
- 06-08 lub 27-29.09.2019 – wycieczka 3 dniowa (Mazury, Gierłoż)
- 14.09.2019 – X Piknik Służb Mundurowych, Lachowicz, Bruckner – grochówka; /Czy robimy to w tym roku? Czy robimy w tym roku przerwę? W budżecie UM R-w na ten rok są zaplanowane środki/;

Październik
- 15.10.2019 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci”, posadzenie Dębu „Ryszard” na terenie byłych koszar (kwiaty Kasjaniuk);
- 26.10.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Zamek Będzin, Jura, Zamek w Bobolicach)

Listopad
- 11.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków, kwiaty Kasjaniuk; część artystyczna Szkoła Nr 1;
- 23.11.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Kopalnia Zabytkowa w T. Górach);

Grudzień
- 16.12.2019 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                                                         

Uwaga: to wszystko to jedynie wstępna propozycja do działania w tym roku. Oczekuję od członków Stowarzyszenia merytorycznego przygotowania się do dyskusji podczas obrad Walnego Zebrania w dniu 04.03.2019 r.

                                                                                           W imieniu Zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek