Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie
ul. Męczenników Oświęcimia  23
41-922 Radzionków

Radzionków 08.05.2011r.

A P E L

Kultywując pamięć o żołnierzach radiotechnikach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju na Górnym Śląsku, występujemy z inicjatywą posadzenia „Dębu Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego – Radiotechników” na terenie byłych koszar 3 batalionu radiotechnicznego w Ożarowicach.

Chcemy w ten sposób uświadomić mieszkańcom naszego regionu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Taki sposób kształtowania postaw patriotycznych będzie wg nas uczył zdolności postrzegania i kojarzenia oraz pobudzi ciekawość poznawczą i chęć docierania do źródeł historycznych.

Inicjatywa ta jest okazją do integracji byłego środowiska wojskowego ze społecznością lokalną (mieszkańcy gminy Ożarowice), zachęci do wspólnych działań, rozwinie umiejętność twórczej interpretacji zjawisk, mających miejsce w dziejach naszego regionu, narodu i nowoczesnej Europy.

Ceremonia posadzenia „Dębu Pamięci…” odbędzie się  27 sierpnia 2011 r. na terenie Przedszkola Samorządowego i Klubu Sportowego w Ożarowicach, będącego spadkobiercą obiektów po koszarach 3 batalionu radiotechnicznego.

Będzie to 55 lat od chwili uruchomienia w Ożarowicach posterunku radiolokacyjnego i prawie 40 lat, kiedy to 3 brt został przeniesiony na nowe miejsce stacjonowania – do Radzionkowa. Do końca funkcjonowania Szkoły Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie obiekt ten służył elewom jako poligon szkolny.

Obok „Dębu Pamięci….” ustawiony zostanie głaz z napisem informującym, że w tym miejscu rośnie dąb poświęcony pamięci całej rzeszy żołnierzy radiotechników różnych specjalności, którzy pełnili tu zaszczytną służbę w obronie polskiego nieba w latach 1956 – 1972.

Na okoliczność posadzenia dębu sporządzona zostanie dokumentacja zawierająca „Akt fundacyjny”, „Wykaz jednostek WP stacjonujących w Ożarowicach” oraz „Imienny wykaz fundatorów”. Dokumentację przekażemy do UG Ożarowice, Biblioteki Miejskiej w Ożarowicach, Archiwum Państwowego w Tarnowskich Górach. Jeden egzemplarz dokumentacji zostanie włożony do zalakowanej „butelki czasu” i zakopany pod głazem informacyjnym.

Koszt wykonania tego przedsięwzięcia szacujemy na około 2000.00 zł.

W związku z powyższym zwracamy się do Kolegów – Radiotechników (żołnierzy zawodowych i zasadniczej służby wojskowej służących w Ożarowicach), sympatyków naszej działalności, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na w/w cel (w dowolnej wysokości), na konto:

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie
ING BŚ      60 1050 1230 1000 0023 3025 7748
z dopiskiem:  „Dąb Pamięci”

Rozliczenia dokonamy przed swoimi władzami statutowymi. Nadmieniamy, że w imiennym wykazie fundatorów, nie będzie wyszczególniona kwota darowizny a jedynie imię i nazwisko.

Wpłat prosimy dokonywać najpóźniej do 31 lipca 2011 r.

Mile widziane są również zdjęcia i pamiątki z tamtego okresu czasu. Znajdą one swoje miejsce na zorganizowanej wystawie oraz perspektywicznie w „Izbie Pamięci” w Radzionkowie. Materiały zastrzeżone przez właścicieli, po wykorzystaniu zostaną zwrócone.

Szczegółowy program uroczystości w dniu 27 sierpnia 2011 r., pod honorowym protektoratem Szefa Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych gen. bryg. Michała Sikory

zostanie przedstawiony wkrótce.

Z radiotechnicznym pozdrowieniem

Zastępca Prezesa                                                          Prezes Zarządu
/-/  Jan Kuźniarz                                                           /-/   mgr inż. Wojciech Bonczek
mjr w st. spocz.                                                           ppłk w st. spocz.

 

Wyk. Wojciech Bonczek
Dnia 08.05.2011 r.
Tel. 604 618 558
mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http: www.radar.radzionkow.pl