Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Przegłosowany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 13.02.2018 r. uchwalony jako obowiązujący (po obradach zarządu w dniu 26.02.2018 r.):

Styczeń:

 • 03.01.2018 – wizyta robocza w oddziale banku BGŻ w Tarnowskich Górach (W. Bonczek i Z. Białas) ;
 • 07.01.2018 – udział w “Koncercie Noworocznym” w CK “Karolinka” (T i A. Grochalscy oraz E. Zakrzewski – nagroda z okazji Jubileuszu);
 • 10.01.2018 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (W. Bonczek i Z. Białas);
 • 15.01.2018 – obrady Zarządu (przyg. materiałów na WZCz – członkowie zarządu) ;
 • 17.01.2018 – udział w uroczystości X-lecia MOSiR w Radzionkowie (W. Bonczek, R. Walc);
 • 19.01.2018 – przedstawienie w UM R-w wniosków o dofinansowanie zamierzeń w 2018 r. (W. Bonczek);

Luty:

 • 03.02.2018 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
 • 09.02.2018 – przeprowadzenie imprezy dla dzieci na hali MOSiR w Radzionkowie – wyznaczeni członkowie zarządu, 330 krt i17 RDPZ;
 • 12.02.2018 – obrady Komisji Rewizyjnej (członkowie komisji rewizyjnej, księgowa, skarbnik i prezes zarządu);
 • 13.02.2018 – Walne Zebranie Członków w salach rest. RELAKS – początek o 17.30;
 • 20.02.2018 – Podpisanie porozumienia: 31 brt – 17 RDPZ, z udziałem zarządu RADAR;
 • 26.02.2018 – obrady zarządu: uściślenie Planu na 2018 r. (po WZCz);

Marzec:

 • 08.03.2018 - 19.00 – z okazji Dnia Kobiet udział w spektaklu teatralnym „Śmiech wzbroniony” w Teatrze Nowym w Zabrzu........organiz. B. Ćwioro. Bilety w cenie 32 zł, kobiety – członkinie RADAR gratis; zorganizowany przejazd; zapisy u B. Ćwioro – zapłata podczas zebrania;
 • 11.03.2018 – udział w spektaklu "FRELE" w CK “Karolinka” - Z. J. Kuźniarzowie – nagroda z okazji Jubileuszu;

Kwiecień:

 • 13 lub 14.04.2018- Wycieczka 1-dniowa (sobota lub niedziela) do Bielska – Białej, Szyndzielnia;

Maj:

 • 03.05.2018 – Święto Konstytucji 3 Maja: msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);
 • 11-13.05.2018 –  wycieczka 3-dniowa - Kotlina Kłodzka);

Czerwiec:                                      

 • 07-09.06.2018– XII Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa, udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
 • 15-17.06.2018 – wycieczka 3 - dniowa – Szczawnica, Spływ Dunajcem, Termy Orawice;

Lipiec - bez przedsięwzięć                        

Sierpień:                                        

 • 14.08.2018 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, biesiada z grochówką;

Wrzesień:

 • 07-09.09.2018 – wycieczka 3-dniowa (Toruń, Grudziądz, Malbork);
 • do 10.09.2018 – opracowanie wniosku do planu współpracy na 2019 r.   

Październik:

 • 12.10.2018 – uroczystość ogólnopolska z okazji 68 rocznicy powołania Wojsk Radiotechnicznych wg oddzielnego planu;  
 • 13.10.2018 – Uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji X – lecia działalności. Zabawa taneczna w restauracji;

Listopad:

 • 11.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości, msza w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);
 • 16 lub 17.11.2018 – wycieczka 1-dniowa (piątek lub sobota)-JW komandosów w Lublińcu;

Grudzień:

 • 17.12.2018 – XI spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia w restauracji FIGARO.

                                                   W imieniu zarządu – Wojciech Bonczek