Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Uchwałą Zarządu z 17.01.2014 r. na dzień 21.02.2014 r. zwołuję:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

- początek obrad o godz. 17.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Uwaga! W przypadku braku kworum, drugim terminem rozpoczęcia zebrania będzie w tym samym dniu godz. 17.30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – „Hymn Radiotechników” – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór przewodniczącego zebrania;

 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;

 3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;

 4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;

 5. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. – księgowa;

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;

 7. Wybór komisji uchwał i wniosków;

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 9. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;

  - w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;

  - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;

 1. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2014 r. – prezes;

 2. Dyskusja nad przedstawionym projektem;

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2014 r.;

 4. Sprawy organizacyjne;

 5. Zakończenie zebrania.

Wojciech Bonczek