Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

8 października 2012 r. skończyła się 4-letnia kadencja obecnych władz naszego Stowarzyszenia.
W związku z powyższym uchwałą zarządu z 06.09.2012 r. na dzień 8 listopada zwołuję:
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – początek o godz. 18.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
3. Wręczenie przyznanych wyróżnień.
4. Złożenie życzeń Jubilatom (Alojzy Skrzyszewski, Eugeniusz Zakrzewski).

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Przeprowadzenie wyborów: - prezesa Zarządu - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przewodniczącego Sądu Honorowego - Zarządu - Komisji Rewizyjnej - Sądu Honorowego.
7. Ukonstytuowanie nowo wybranych organów Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski, dyskusja.
9. Wystąpienie nowego prezesa Zarządu.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Uwaga: Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku nie spełnienia tego warunku lecz przy obecności co najmniej ¼ ogółu członków, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia Walnego Zebrania w pierwszym terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia

Wojciech Bonczek