Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Przebieg Walnego Zebrania Członków
w dniu 6 marca 2010r
CK KAROLINKA w Radzionkowie

1.Otwarcie zebrania - godzina 10.30 - stwierdzenie kworum
2.Przedstawienie przebiegu WZC
3.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności Zarządu
4.Sprawozdanie finansowe za 2009 r
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6.Wybór Komisji Uchwał
7.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8.Podjęcie uchwał:
a/ Uchwała nr 1 w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
b/ Uchwała nr 2 w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
c/ Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność
9.PRZERWA - 10 min.
10.Przedstawienie projektów:
a/ Plan Działalności Zarządu na 2010 r;
b/ Plan Finansowy na 2010 r
11.Dyskusja nad przedstawionymi projektami.
12.Podjęcie uchwał:
a/ Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia Planu Działalności Zarządu na 2010 r;
b/ Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2010 r
13.Wolne wnioski
14.Uroczystość „Dnia Kobiet”
15.Zakończenie zebrania