Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

 

16.07.1944 – 08.06.2020

Urodził się w Trzcinicy. Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej w latach 1964-1966 postanowił, po dwuletniej przerwie, wstąpić do wojska. Rozpoczął zawodową służbę wojskową w 19 pułku radiotechnicznym w Chorzowie.  Po likwidacji tegoż pułku został w 1973 r. skierowany do 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie. Służył do 1986 r. dając się poznać jako znakomity szef kompanii dowodzenia i automatyzacji. Jego pasją była troska o powierzonych mu ludzi i ich wyposażenie.
Podjął pracę w kopalni „Julian” w Piekarach Śląskich, najpierw w straży przemysłowej a później kierował pracą tajnej kancelarii. Skończył pracować w 2004 r.
Do naszego Stowarzyszenia został przyjęty 02.12.2009 r. Przez jedną kadencję był członkiem zarządu. Bardzo aktywny i zaangażowany w pracy społecznej. Niestety pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił mu czynnie uczestniczyć w pracy organizacji w ostatnich latach Jego życia.
 
Żonie, synom i wnuczętom składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Jego pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższy piątek 12 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 z kościoła pw św. Stanisława w Ożarowie (świętokrzyskie), ul. Sandomierska 7.

                                                                             Cześć Jego Pamięci